International Education
International
Schools

Beijing Concord College of Sino-Canada

Conglin, Zhuangyuan, Tongzhou District, Beijing, 101118, China

+86 108 959 1234School type Coeducational Day


Head of school Mr Wang Bengzhong

Language of Instruction English