International Education
International
Schools

Jurong Country Garden School

No.2 Oiuzhi Road, Jurong Economic Development Zone, Zhengjiang City, Jiangsu Province, 212400, China

+86 511 8078 0326School type Coeducational Day & Boarding


Head of school Yuan Li

Curriculum IBDP, IBMYP

Language of Instruction English