International Education
International
Schools

Tianjin Rego International School

38 Huan Dao Dong Road, Mei Jiang Nan Residence Zone, Tianjin 300221, China

+86 22 8816 1180School type Coeducational Day


Head of school Michael Owens

Co-ed Age Range 3-19

Curriculum A Levels, UK, IGCSE